Srednja škola likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića u Mostaru postoji od 1996. godine i već 23 godine obrazuje učenike u svim tradicionalnim i suvremenih likovnim tehnikama. Na izložbi su bili selektirani maturalni radovi prijašnjih generacija iz oblasti slikarstva, kiparstva i grafike.
Ovom izložbom otvaramo vrata svima, a posebno učenicima koji žele upoznati rad srednje likovne škole.